Wat doet de school ?

Samen met het CLB – preventieadviseur – arbeidsgeneesheer stemt de directeur af welke maatregelen er moeten genomen worden voor alle betrokkenen.

De school en/of het CLB nemen zo spoedig mogelijk contact op met alle ouders van de school.

Al onze scholen werken nauw samen met IBO (voor- & naschoolse opvang) om ook hen op de hoogte te brengen.