Scholengemeenschap

Sinds 2003 vormen alle gemeentescholen van Beerse samen de ‘Scholengemeenschap Beerse’ (SGB). De scholen streven met de SGB heel wat doelstellingen na met volgende speerpunten in de focus:

  • nauw samenwerken;
  • efficiënt gebruikmaken van de beschikbare middelen;
  • verder uitbouwen van het management;
  • verhogen van het draagvlak van de betrokken scholen.

De verwezenlijking van die speerpunten wordt in de hand gewerkt door een algemeen beleid te ontwikkelen om op schoolorganisatorisch niveau en in onderwijskundige aspecten de krachten te bundelen. Dat gebeurt met respect voor de schooleigen aanpak en de cultuur van de individuele school en heeft een positieve invloed op de onderwijskwaliteit.

Belangrijke beslissingen worden na gezamenlijk overleg in het directiecollege genomen. De SGB hanteert een integraal personeelsbeleid, waarbij objectief begeleiden en beoordelen een leidraad is om te komen tot hogere kwaliteit.
De expertise van leerkrachten wordt aangewend voor elke leerling van de scholengemeenschap. Daarom worden heel wat personeelsleden schooloverstijgend ingezet: o.a. de ict-coördinator, zorgcoördinator, gokleerkrachten, administratieve medewerkers, leermeesters en de directeur coördinatie-scholengemeenschap. Daardoor krijgen de leerlingen alle kansen om in de sterk evoluerende maatschappij hun ‘mannetje’ te staan.

 

In september 2021 werden onze Dirco’s Inge Van Ammel & Inge Deswert opgevolgd door :

Marc Brosens
Coördinerend directeur Scholengemeenschap Beerse.
marc.brosens@beerse.be