Vanaf 12 november starten we in code oranje !

De overheid heeft beslist om de herfstvakantie met  2 dagen te verlengen !

De veiligheidsmaatregelen werden verfijnd!

Personeelsleden basisonderwijs dragen ook buiten een mondmasker wanneer de afstand niet kan gegarandeerd worden, behalve bij contact met kleuters.

Voorzie zoveel mogelijk ventilatie van de lerarenkamer en pas de veiligheidsmaatregelen in de lerarenkamer nauwgezet toe (1,5 meter afstand houden bij eten en drinken, handen wassen, mondmaskers dragen (ook bij praten) en zoveel mogelijk ventileren).

Tijdens de middagpauze (en eventueel andere maaltijden) eten leerlingen vanaf het lager onderwijs per klasgroep. Als dat niet mogelijk is, krijgen leerlingen vaste plaatsen in de refter. Eten per klasgroep moet niet noodzakelijk in het eigen klaslokaal zijn, maar mag ook in de refter met voldoende afstand tussen de verschillende klasgroepen. Voor kleuters geldt deze richtlijn niet.

Enkel essentiële derden zijn welkom op school. Wie essentieel is en wie niet beslis je zelf en is afhankelijk van je risicoanalyse en welke maatregelen je specifiek neemt.

Verder zal u alle praktische informatie per school krijgen via mail of ouderplatvorm.