Update maatregelen van donderdag 25 maart 2021

Alle huidige maatregelen, die eerder werden toegelicht, blijven nog gelden!

Deze bijkomende maatregelen werden genomen tijdens de veiligheidsraad van woensdag 24 maart 2021 : 

  • Voor de kleuterscholen zal de paasvakantie niet vroeger starten.
  • Voor de lagere scholen zal de paasvakantie wel vroeger starten. Dit vanaf maandag 29 maart 2021.

Meer details over de organisatie hiervan kan u terugvinden in een algemene brief & een extra brief i.v.m. IBO.

Dank voor de medewerking !