Update maatregelen vanaf maandag 25 januari 2021

Alle huidige maatregelen, die eerder werden toegelicht, blijven nog gelden!

Wat zijn de bijkomende maatregelen voor het basisonderwijs (kleuter en lager onderwijs): 

  • De krokusvakantie zal niet verlengd worden. Deze start op maandag 15/02/21 en eindigt op zondag 21/02/21.
  • Mondmaskerplicht in het 5de en 6de leerjaar, enkel bij besmetting van de klasleerkracht of leerling !

Zodra een leerling of leerkracht van het 5de of 6de leerjaar besmet is en daardoor in isolatie of in quarantaine moet, moeten alle leerlingen en leerkrachten van het leerjaar van de besmette leerkracht/leerling uit voorzorg een mondmasker dragen!

Concreet dragen deze leerlingen dan verplicht een mondmasker:

  • in de hele school — in de klas en op de speelplaats;
  • voor een periode van 14 dagen na het laatste contact met de betrokken leerling of de betrokken leerkracht;
  • in het volledige leerjaar van de leerling of de leerkracht die in quarantaine of in isolatie moet.
  • Let op: leerlingen wisselen per halve dag van mondmasker (zij hebben per dag 2 propere mondmaskers nodig, van thuis mee te brengen).

Deze beslissing wordt steeds genomen na overleg en advies van het CLB, volgens de gangbare procedures bij een Corona-besmetting. In dat geval wordt u dadelijk geïnformeerd door het secretariaat van de school of door de directeur.
Laten we hopen dat deze maatregelen beperkt mogen blijven en dat we samen blijven werken aan ieders veiligheid en gezondheid!

Dank voor jullie medewerking!